Ποιοι είμαστε

Η ΚΥΤΙΟΝ είναι μια νεοσύστατη εταιρία στο τομέα της χάρτινης συσκευασίας,  που προσφέρει Ολοκληρωμένες Λύσεις Συσκευασίας και Υλικών Ρ.Ο.Ρ., χάρη στην καθετοποιημένη παραγωγή της. Στην KYTION στοχεύουμε στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, πάντα εντός του ζητούμενου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, βασισμένοι στην αρχή μας, On-time, On-budget, On-quality.

Το νέο μας εργοστάσιο στεγάζεται σε ένα σύγχρονο χώρο 5.200m2, στη Βιομηχανική Περιοχή του Κιλκίς, στη Βόρεια Ελλάδα.

Η ΚΥΤΙΟΝ είναι μια επιχειρηματική μονάδα του ομίλου Pyramis. Εκτός από τους κοινούς στόχους, το όραμα και την αποστολή μας, τα 60 χρόνια παρουσίας στον παραγωγικό τομέα και η οικονομική μας ευρωστία καθιστούν τον όμιλο έναν αξιόπιστο εταίρο για όλες τις επιχειρήσεις.

ΟΡΑΜΑ:

Το όραμά μας είναι να είμαστε μια οργανωμένη, ανταγωνιστική, κερδοφόρα και οικονομικά ανεξάρτητη εταιρία Ολοκληρωμένων Λύσεων Συσκευασίας και Υλικών Ρ.Ο.Ρ., η οποία θα προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών ολικής ικανοποίησης στους πελάτες της, με σεβασμό στο περιβάλλον (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και BS OHSAS 18001:2007) και στους εργαζομένους μας.

ΣΤΟΧΟΣ:

Στόχος μας είναι η διατήρηση και η συνεχής ανάπτυξη μιας παραγωγής πλήρως συμβατής με τα πρότυπα της «Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής (ΟΠΠ),  καθώς και η ανάδειξή μας σε έναν κύριο, ανταγωνιστικό προμηθευτή της Ελληνικής αγοράς Συσκευασίας και Υλικών Ρ.Ο.Ρ.. Αυτό θα αποτελέσει μεσοπρόθεσμα τη βάση της συνεχούς ανάπτυξης της ΚΥΤΙΟΝ, τόσο σε παραγωγική, όσο και σε εξαγωγική δραστηριότητα.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΝΑΙ:

Αναγνώριση της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής μας ευθύνης.

Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και σε υψηλής ειδίκευσης και τεχνογνωσίας Ανθρώπινο Δυναμικό.

Πελατοκεντρική στρατηγική ανάπτυξης και αφοσίωση στην επίτευξη του υψηλότερου βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας.

Ευελιξία και προσαρμογή των παραγωγικών μεθόδων, στις συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές του κλάδου της Χάρτινης Συσκευασίας.

Αναγνώριση και ικανοποίηση των αναδυομένων αναγκών των καταναλωτών.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ:

Η ομάδα της ΚΥΤΙΟΝ αποτελείται από στελέχη με μεγάλη και μακρά εμπειρία στο χώρο, καθώς και από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με υψηλή τεχνική εξειδίκευση και ευελιξία.

Η παραγωγή μας είναι δομημένη στα πρότυπα της «Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής» (ΟΠΠ). Στην ΚΥΤΙΟΝ δίνουμε μεγάλη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση  των υπαλλήλων μας και επενδύουμε σε αυτήν κάθε χρόνο.