Όροι χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τη δικτυακή μας τοποθεσία. Η εκ μέρους σας πρόσβαση στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία  (η «Τοποθεσία») και η χρήση αυτής υπόκειται στους παρόντες Όρους χρήσης και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η πρόσβαση στην παρούσα Τοποθεσία και η χρήση αυτής υποδηλώνει την εκ μέρους σας άνευ όρων ή επιφυλάξεων αποδοχή των παρόντων Όρων χρήσης, αναγνωρίζετε δε ότι κάθε άλλη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς και της ΚΥΤΙΟΝ* αντικαθίσταται σε ό,τι αφορά το αντικείμενο των παρόντων Όρων χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και αποδέχεστε, άνευ όρων ή επιφυλάξεων, τους παρόντες Όρους χρήσης, παρακαλούμε όπως πραγματοποιήσετε έξοδο από την Τοποθεσία.

Ιδιοκτησία του περιεχομένου
Η παρούσα Τοποθεσία και κάθε δικαίωμα δημιουργού και τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων, των σχεδίων, των λογότυπων, των γραφικών, των εικονιδίων, των εικόνων και των λοιπών υλικών της παρούσας Τοποθεσίας (το «Περιεχόμενο») ανήκουν στην ΚΥΤΙΟΝ ή έχουν αναρτηθεί με την άδεια του ενδιαφερόμενου κατόχου.

Με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους χρήσης, απαγορεύεται αυστηρά η εκ μέρους σας χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια του κατόχου του περιεχομένου. Η ΚΥΤΙΟΝ δεσμεύεται να ασκήσει αγωγές σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων επί της πνευματικής ιδιοκτησίας της στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής δίωξης των παραβατών του νόμου.

Η εκ μέρους σας χρήση της Τοποθεσίας
Δια των παρόντων, η ΚΥΤΙΟΝ σας παρέχει την άδεια χρήσης της παρούσας Τοποθεσίας με τους εξής τρόπους:
•    Επιτρέπεται η λήψη του Περιεχομένου μόνο για ενημέρωση, για μη εμπορικό σκοπό, για προσωπική χρήση και χωρίς οικονομικό ελατήριο και με την προϋπόθεση ότι δεν θα αφαιρέσετε, αλλοιώσετε ή καλύψετε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες, το περιεχόμενο ή τις σημειώσεις (και συγκεκριμένα τις σημειώσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες σημειώσεις αποκλειστικής εκμετάλλευσης) του Περιεχομένου.
•    Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου της Τοποθεσίας μόνο για δημοσιογραφικούς σκοπούς σε εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας, σε ενημερωτικά περιοδικά γενικής ύλης, στον εμπορικό Τύπο και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.
•    Δεν επιτρέπεται η διανομή, η τροποποίηση, η αντιγραφή (με εξαίρεση όσα ορίζονται ανωτέρω), η μετάδοση, η προβολή, η περαιτέρω χρήση, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η εκχώρηση άδειας χρήσης, η δημιουργία παράγωγων έργων, η μεταβίβαση, η πώληση ή η χρήση του Περιεχομένου με άλλον τρόπο χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια της ΚΥΤΙΟΝ
•    Ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στην παρούσα Τοποθεσία και τη χρήση της, δεσμεύεστε προς την ΚΥΤΙΟΝ ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την παρούσα Τοποθεσία για οποιοδήποτε σκοπό που απαγορεύεται ρητώς στους παρόντες Όρους χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να  επισύρει την αστική ευθύνη ή να παραβιάζει με άλλον τρόπο οποιοδήποτε νόμο και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Τοποθεσία για να αναρτήσετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο, απειλητικό, ψευδές, παραπλανητικό, υβριστικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, χυδαίο, σκανδαλώδες, προκλητικό, πορνογραφικό ή μιαρό περιεχόμενο. Η ΚΥΤΙΟΝ δεσμεύεται να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου ή την όποια δικαστική εντολή μέσω της οποίας θα της ζητηθεί ή θα της επιβληθεί να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε αναρτά ή μεταδίδει τέτοιες πληροφορίες ή περιεχόμενο. Δεσμεύεστε επίσης ότι θα ενημερώνετε την ΚΥΤΙΟΝ αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψή σας κάποια παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας Τοποθεσίας από τρίτους.

Απαγορεύεται η χρήση της Τοποθεσίας ως μέσο διαφήμισης ή ως μέσο προσέγγισης πελατών.

Για όποια τυχόν αναδημοσίευση μέρους / μερών του website, θα πρέπει να προηγηθεί η πρότερη ρητή έγκριση της ΚΥΤΙΟΝ (δηλ. της εταιρίας ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ).

Απαγόρευση πρόσβασης
Η ΚΥΤΙΟΝ έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιφυλάσσεται του δικαιώματος άρνησης της πρόσβασής σας στην παρούσα Τοποθεσία ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Δηλώσεις αποποίησης
Το περιεχόμενο της παρούσας Τοποθεσίας μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές στην παρούσα Τοποθεσία πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Εντούτοις, η ΚΥΤΙΟΝ δεν δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει τακτικά τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Τοποθεσία. Επιπλέον, η ΚΥΤΙΟΝ δεν εγγυάται ότι η παρούσα Τοποθεσία θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή χωρίς σφάλματα, ότι θα αποκαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι βλάβες που θα παρουσιάζει ή ότι θα είναι συμβατή με το λογισμικό και τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας.
Οι πληροφορίες, οι συμβουλές και οι γνώμες που εκφράζονται στην παρούσα Τοποθεσία δεν πρέπει να αποτελούν βάση για τη λήψη αποφάσεων εμπορικής, νομικής, οικονομικής ή άλλης φύσης. Για εξειδικευμένες συμβουλές, πρέπει να συμβουλεύεστε έναν ανάλογα καταρτισμένο επαγγελματία. Τα εν λόγω δεδομένα και οι πληροφορίες αφορούν μόνο τα προϊόντα που περιγράφονται στην παρούσα Τοποθεσία και όχι τη χρήση άλλων τέτοιων προϊόντων σε σχέση με τα όποια άλλα υλικά ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας. Δεδομένου ότι η επεξεργασία, η εφαρμογή ή η χρήση επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, πρέπει να διενεργείτε δοκιμές με δική σας ευθύνη ώστε να καθορίσετε την καταλληλότητα του όποιου προϊόντος για το συγκεκριμένο σκοπό πριν από τη χρήση του.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Υπό την επιφύλαξη των προεκτεθέντων, η ΚΥΤΙΟΝ δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση του όποιου Περιεχομένου δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ούτε ότι το Περιεχόμενο θα χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, πληρότητα ή ότι θα είναι ενημερωμένο.

Η ΚΥΤΙΟΝ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αστοχία των όποιων υπηρεσιών που προσφέρονται στην παρούσα Τοποθεσία, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των όποιων υπηρεσιών ηλεκτρονικής ειδοποίησης και της ενότητας “Επικοινωνία”.

Ρήτρα απαλλαγής από ευθύνη
Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΚΥΤΙΟΝ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ Ή ΆΛΛΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΗΤΑΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ.

Σύνδεσμοι σε τοποθεσίες τρίτων
Η τοποθεσία μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες που ανήκουν ή τελούν υπό τη διαχείριση τρίτων και όχι της ΚΥΤΙΟΝ. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για δική σας ευχέρεια. Η ΚΥΤΙΟΝ δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη λειτουργία τους, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή την ασφάλεια των εν λόγω τοποθεσιών. Χωρίς να περιορίζεται η εφαρμογή των παραπάνω, η ΚΥΤΙΟΝ αποποιείται συγκεκριμένα της όποιας ευθύνης σε περίπτωση που οι εν λόγω τοποθεσίες
•    παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτου
•    περιέχουν ανακρίβειες, είναι ατελείς ή παραπλανούν το χρήστη
•    δεν είναι εμπορεύσιμες ή κατάλληλες για συγκεκριμένο σκοπό
•    δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο ασφάλειας
•    περιέχουν ιούς ή άλλα στοιχεία καταστροφικού χαρακτήρα
•    έχουν υβριστικό ή δυσφημιστικό χαρακτήρα.

Η ΚΥΤΙΟΝ δεν εγκρίνει το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτές. Η σύνδεση στις τοποθεσίες αυτές ή την Τοποθεσία γίνεται με δική σας ευθύνη και χωρίς την άδεια της ΚΥΤΙΟΝ.

Οι υπερσύνδεσμοί σας στην παρούσα Τοποθεσία
Μπορείτε να παρέχετε υπερσυνδέσμους στην παρούσα Τοποθεσία μόνο εφόσον λάβετε τη  ρητή πρότερη γραπτή άδεια της ΚΥΤΙΟΝ.

Λογισμικό της παρούσας Τοποθεσίας
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί οποιουδήποτε λογισμικού που διατίθεται για λήψη από την Τοποθεσία («Λογισμικό») ανήκουν στην ΚΥΤΙΟΝ ή τους προμηθευτές/αδειοδόχους αυτής. Για να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που βρίσκονται στην παρούσα Τοποθεσία, μπορεί να χρειαστεί να συνάψετε άδειες χρήσης με τρίτους παρόχους λογισμικού (όπως η Adobe). Η ικανότητά σας για πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες μπορεί να εξαρτάται από τη σύναψη ή όχι των εν λόγω αδειών χρήσης. Η εκ μέρους σας χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους της όποιας άδειας χρήσης που μπορεί να συνοδεύει ή να περιλαμβάνεται στο Λογισμικό. Η ΚΥΤΙΟΝ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ύπαρξη των εν λόγω αδειών χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε την εν λόγω άδεια χρήσης, παρακαλούμε όπως μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση οποιουδήποτε Λογισμικού. Στις περιπτώσεις όπου κάνετε λήψη λογισμικού από την παρούσα Τοποθεσία, ενεργείτε με δική σας ευθύνη.

Αναθεωρήσεις των Όρων
Η ΚΥΤΙΟΝ μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να αναθεωρήσει τους εν λόγω Όρους χρήσης ενημερώνοντας την παρούσα ανάρτηση. Οι εν λόγω αναθεωρήσεις έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για εσάς, συνεπώς, οφείλετε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα για να συμβουλεύεστε τους εκάστοτε όρους χρήσης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των παρόντων Όρων χρήσης από εσάς, εάν δεν έχει πρώτα συμφωνήσει σε αυτό ρητώς και δη γραπτά η ΚΥΤΙΟΝ.

Γενικές διατάξεις
Οι παρόντες Όροι χρήσης και η εκ μέρους σας χρήση της Τοποθεσίας διέπονται από την ελληνική νομοθεσία, αποκλειομένων των κανόνων σύγκρουσης νομοθεσιών. Τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης είναι τα αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει ή σχετίζεται ή αφορά τους παρόντες Όρους χρήσης και/ή την Τοποθεσία ή στις οποίες οι Όροι χρήσης και/ή η Τοποθεσία συνιστούν πραγματικό περιστατικό.

Εάν η ΚΥΤΙΟΝ αποφασίσει να παραιτηθεί από την όποια αθέτηση υποχρέωσης απορρέει από τους παρόντες Όρους χρήσης, αυτό δεν σημαίνει ότι η ΚΥΤΙΟΝ παραιτείται από την όποια άλλη αθέτηση ή τυχόν μελλοντικές αθετήσεις.

Όλα τα δικαιώματα και τα μέσα έννομης προστασίας βάσει των παρόντων Όρων χρήσης έχουν σωρευτικό χαρακτήρα και δεν αποκλείουν τυχόν δικαιώματα ή μέσα έννομης προστασίας που παρέχονται από το νόμο ή βάσει άλλης σύμβασης.

Εάν κάποιο τμήμα των Όρων χρήσης κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των δηλώσεων αποποίησης εγγύησης και περιορισμών ευθύνης ανωτέρω, τότε η άκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από εκείνη που πλησιάζει περισσότερο το σκοπό της αρχικής διάταξης ενώ η υπόλοιπη σύμβαση θα παραμένει σε ισχύ.

Η έντυπη έκδοση της παρούσας Τοποθεσίας και των Όρων χρήσης της και της όποιας ειδοποίησης παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται δεκτή στο πλαίσιο δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας.

Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται μεταξύ εσάς και της ΚΥΤΙΟΝ σχέση κοινοπραξίας, σχέση σύμπραξης, σχέση εργοδότη-εργαζομένου ή σχέση αντιπροσώπευσης ως αποτέλεσμα των παρόντων Όρων χρήσης ή της εκ μέρους σας χρήσης της παρούσας Τοποθεσίας.

*Όπου αναφέρεται η ΚΥΤΙΟΝ, εννοείται η εταιρία ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ.