Έρευνα και Ανάπτυξη R&D

To R&D αποτελεί μια συνεχή και μόνιμη διαδικασία στην ΚΥΤΙΟΝ. Προσφέρουμε στους πελάτες μας, μέσω σύγχρονων προγραμμάτων, κάθε νέα εφαρμογή, τεχνοτροπία, ή εξέλιξη πρώτων υλών, μέσα από νέες καινοτόμες ιδέες συσκευασίας και προώθησης για τα προϊόντα τους.

Στην ΚΥΤΙΟΝ πραγματοποιούμε συνεχώς επενδύσεις στην διερεύνηση πρώτων υλών και νέου εξοπλισμού, ώστε να παραμένουμε μια υπερσύγχρονη εταιρία.