Συσκευασίες Φαρμακείου

Πιστοποιημένοι κατά ISO 14001, 9001, αλλά και κατά BS OHSAS 18001, στην ΚΥΤΙΟΝ μπορούμε να καλύψουμε, τόσο το σχεδιασμό και την παραγωγή κουτιών για φάρμακα, όσο και να υιοθετήσουμε κάθε απαίτηση διαδικασιών Q.A. και Q.C. με γνώμονα το βέλτιστο κόστος και τον αυστηρό προγραμματισμό παραδόσεων. Τέλος, καλύπτουμε και τις ανάγκες εκτύπωσης και διπλώματος κάθε είδους οδηγιών.

Παραδείγματα